Duhový paprsek

Vítězné práce dvanáctého ročníku soutěže Duhový Paprsek

Prezentace – nominované a vítězné práce (video)


Soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2014

12. ročník

Již podvanácté M.I.P. Group, a.s. vyhlašuje soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci pro český a slovenský trh. Soutěž Duhový paprsek se stala neodmyslitelnou součástí oboru signmakingu a vytváří hodnotný přínos signmakingovému trhu. Zprostředkovaně nabízí veřejnosti povědomí o možnostech výroby reklamy a propagaci přihlášených firem či osob. Nové technologie a postupy této doby umožňují vytvářet nezvyklé a originální formy reklamy. Právě o tom je tato soutěž. Hodnotí se nejen atraktivnost, působení na spotřebitele, ale hlavně způsob provedení, použití a práce s materiály. Uplynulý ročník potvrdil, že kreativita a kvalitní provedení realizací si právem zaslouží naši pozornost a také je třeba tyto práce ocenit. Na vyhodnocení realizací se podílí nejznámější experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace. Samozřejmě k propagaci patří především mediální kampaň. Soutěž Duhový paprsek i samotné přihlášené práce jsou mediálně podporovány nejvlivnějšími odbornými médii. Vizuální propagaci zajišťuje veletrh REKLAMA POLYGRAF, kde jsou virtuálně soutěžní práce prezentovány prostřednictvím nejmodernějších technologií. Využijte možnost zviditelnění se dalším komunikačním prostředkem jenž je zaměřen na signmakingový trh.

Prestižní projekt se stal součástí života česko-slovenské odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, odborná garance Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora odborného časopisu Marketing & Media a osobností z řad významných firem z oblasti výrobců reklam, zadavatelů a spolupráce s experty z oblasti reklamy a marketingové komunikace dokazují smysl pořádat soutěž v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru, jenž je hlavní silou vizuální komunikace.

Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 12. – 14. 5. 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Odborná porota

Jitka Vysekalová - prezidentka České marketingové společnosti
Jiří Mikeš - lektor VŠE
Pavel Brabec - prezident AČRA MK
Tomáš Javůrek - ředitel Vink Plasty
Jan William Drnek - odborný konzultant vizuální komunikace
František Kavecký - webový portál Sign Invention a Noviny pre grafický priemysel
Zdeněk Sobota - tajemník Sdružení dodavatelů pro signmaking
Jana Nosálová Kálalová - ředitelka veletrhu Reklama Polygraf
Nina Mainerová - architektka, MALOVÁNÍ KRESLENÍ, z.s.

Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy, které byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky a realizovány v roce 2014. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2014.

Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2014 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce. Fotografická dokumentace musí být v náležité kvalitě (viz podmínky účasti).


Vyplnitelná PDF přihláška


Soutěžní kategorie

A - Světelná reklama

Realizované reklamní řešení pro světelnou reklamu – ve vnitřním i venkovním prostředí. Neony a LED (u této kategorie je nutné poslat fotografie ve dvou variantách – za denního světla a za tmy).

B - Outdoor reklama

Realizované reklamní řešení pro outdoorové prostředí (tiskové výstupy – billboardy, plachty, bannery – malba, nesvětelná loga a výstrče, 3D reklama, vlajky, nafukovadla, okenní grafika, městský mobiliář…).

C - Indoor reklama

Realizované reklamní řešení pro interiérové prostředí (výstavní, prezentační a orientační systémy, podlahová grafika).

D - Mobilní reklama

Realizované reklamní řešení na vozidlech (polepy aut, vozidel MHD, airbrush, plachty na kamionech, pojízdné billboardy, atypické reklamní prvky na vozidlech…).

E - POP/POS reklama

Realizované reklamní řešení v instore komunikaci pro podporu prodeje v místech prodeje.

Podmínky účasti

Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 31. 3. 2015, kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2014. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.

Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy. Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby rozlišení dosahovalo nejméně 300 dpi. Elektronické soubory se zasílají na médiu CD nebo DVD, nebo přes elektronickou úschovnu ve formátu pdf, jpg nebo tif. Každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou, počet prací od jednoho přihlašovatele není omezen.

Za správnost zařazení prací do jednotlivých kategorií a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

Přihlášky do soutěže jsou zpoplatněny částkou 2 100 Kč za každou přihlášenou soutěžní práci. Cena je uvedena bez DPH v zákonné výši. Počet přihlášených prací není omezen.

Registrační poplatek v sobě zahrnuje bezplatný vstup dvou zástupců na vyhlášení výsledků soutěže a dvě volné vstupenky na veletrh REKLAMA POLYGRAF 2015, kde budou prezentovány přihlášené práce. Na základě závazné přihlášky do soutěže Vám bude vystavena faktura. Soutěžní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2015, jinak nebude práce zařazena do soutěže.

Pravidla soutěže

Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášené práce, které splní podmínky účasti, budou obsahovat všechny požadované údaje a bude zaplacen účastnický poplatek ve stanoveném termínu. Po uzávěrce soutěže ohodnotí porota složená z odborníků (zastoupení z oblastí technologií, materiálů, grafiky, kreativity, designu, zadavatelů a odborného tisku) všechny soutěžní práce a určí konečné pořadí. Oceněna bude jedna vítězná práce v každé kategorii. Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Porota má právo udělit hlavní cenu soutěže Duhový paprsek. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií. Vítězné práce v kategorii A – E obdrží emblém soutěže. Ocenění převezmou emblém soutěže a cenu poskytnutou generálním partnerem soutěže. Generální partner má právo také ocenit nejlepšího zadavatele a produkčního na straně realizátora.

Odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a fotodokumentace vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. Zasláním soutěžních prací přihlašovatelé souhlasí s jejich vystavením a publikováním bez nároku na finanční odměnu.

Soutěžní práce budou prezentovány na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2015.
Oficiální výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF dále prostřednictvím týdeníku Marketing & Media, webových stránek mediálního partnera soutěže www.mam.cz a partnera www.reklama-fair.cz.

Principy hodnocení

Hodnocení proběhne dvoukolově.
Členové poroty v prvním vyřazovacím kole vyberou soutěžní práce, které postoupí do druhého kola hodnocení. Na tzv. short list bude vybráno 5 prací z každé kategorie; z těchto pak porotci vyberou vítěze.

Kritéria hodnocení

  • vizuální řešení (originalita, estetika, design)
  • technické řešení (kvalita provedení, vhodnost použitých materiálů a metod, inovativní řešení)
  • marketingová účinnost (schopnost zaujmout cílovou skupinu, efektivnost)
  • výjimečnost realizace (např. rychlost výroby, rozměry, sériová výroba…, přidaná hodnota k obecnému pojetí)

Pozn.: U soutěžní práce obsahující známé logo porota rovněž hodnotí, jak se s tímto logem pracuje, jak se využívá. Horší kvalita fotografií může negativně ovlivnit výsledek. Součtem bodového hodnocení bude vypočteno pořadí prací v jednotlivých kategoriích.

Partneři

Generální partner: Sdružení dodavatelů pro signmaking
Partner: REKLAMA POLYGRAF
Mediální partneři: Sign Invent!on, Marketing & Media
Organizátor: ABF, a.s.

Minulé ročníky


Kontakt | adresa pro zasílání prací
(na obálku je třeba zřetelně uvést heslo: soutěž Duhový paprsek)

Bc. Eva Pácaltová
ABF, a.s.
Mimoňská 645/2a (budova sousedí s pobočkou Městské knihovny)
190 00 Praha 9 - Prosek

E-mail: pacaltova@abf.cz
tel.: +420 222 891 117
GSM: +420 739 003 161