Kalendář roku 2015


Ocenění za Kalendář roku 2015 byla rozdána

Výsledková listina ZDE


Další ročník soutěže: Kalendář roku 2015

Časopis Typografia a agentura M.I.P. Group a.s. vyhlašují 15. ročník soutěže Kalendář roku, která je určena českým i zahraničním společnostem, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Pořadatelé si kladou za cíl především podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a podpořit výjimečné počiny v této oblasti.

Vyplnitelnou PDF přihlášku naleznete zde...

Přihlásit kalendář mohou firmy i jednotlivci, kteří získají souhlas vydavatele. Kritéria hodnocení jsou stejná jako v minulém roce:

Kritéria hodnocení

1. design
2. fotografie
3. propagační účin a hlavní idea
4. kvalita tisku a celkového zhotovení
5. digitální tisk
6. osobité ztvárnění celebrit
7. vyjádření sociální role
8. podpora cestovního ruchu
Samostatná kategorie Stolní kalendář

Odborná porota

Ing. Vladislav Najbrt, šéfredaktor časopisu Typografia
Milan Maršo, předseda redakční rady časopisu Typografia a jednatel tiskárny Tercie Praha
Pavel Dufek, grafický designér a ilustrátor
Petr Šálek, fotograf, držitel QEP
Jan Vaněk, grafik, majitel grafického studia Koncept Design
Ing. Jan Sochůrek, prezident Svazu polygrafických podnikatelů
PhDr. Jan Sehnal, ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické
Ing. Zdeněk Sládek, Unie grafického designu
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu REKLAMA POLYGRAF
Aleš Petruška, Macciani, fotograf

Ceny partnerů soutěže

Velice si vážíme toho, že soutěž Kalendář roku 2015 opět podpoří společnosti PaperlinX/Ospap, a Heidelberg, které udělí vybraným kalendářům zvláštní ocenění:
Zvláštní cena společnosti PaperlinX/Ospap
Zvláštní cena společnosti Heidelberg
Zvláštní cena www.tiskdo1000.cz

Hodnocení soutěže

V každém vyhlášeném kritériu hodnocení budou oceněny 3 nejlepší kalendáře (1.-3. místo), za něž obdrží přihlašovatel diplom Kalendář roku 2015 včetně práva na zveřejnění. Absolutní vítěz soutěže, který bude zvolen z vítězů kategorií, získává cenu GRAND PRIX. Na návrh hodnotící komise, složené z vybraných odborníků, mohou být uděleny zvláštní ceny, stejně tak má komise právo cenu neudělit. Na výstavě všech přihlášených kalendářů budou potom hlasovat návštěvníci a kalendáři s největším počtem hlasů bude udělena Cena návštěvníka veletrhu Reklama-Polygraf.

Podmínky soutěže Kalendář roku 2015

Všichni přihlašovatelé musí zaslat do uzávěrky vyplněnou přihlášku, doklad o uhrazení účastnického poplatku a dva výtisky kalendáře. Počet kalendářů přihlášených jedním subjektem není omezen, každý kalendář ale musí mít samostatnou přihlášku. Zasláním kalendářů souhlasí účastníci s reprodukcí svého díla v odborném tisku. Pro účely publikování v časopise Typografia všechny přihlašovatele prosíme, aby zaslali spolu s kalendáři do redakce elektronická tisková data titulní strany a 1 libovolné vnitřní strany kalendáře na CD nebo e-mailem ve formátu PDF.

Kompletní soutěžní podmínky

Termíny a vyhlášení výsledků soutěže

Poslední termín pro zasílání přihlášek a exponátů je 13. března 2015, termín je zároveň uzávěrkou soutěže, do kdy lze přihlášku a exponáty-kalendáře doručit do sídla časopisu Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6. Odborná hodnotící komise provede vyhodnocení soutěže během dubna 2015. Výstava všech přihlášených kalendářů se uskuteční na veletrhu Reklama-Polygraf 2015 v Praze na výstavišti v Letňanech ve dnech 12.-14. května 2015. V rámci veletrhu také proběhne Slavnostní vyhlášení výsledků kalendářové soutěže.

Minulé ročníky